Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 4

[@ 90000]

XZT-S16 4000PSI/275BAR Sewer Drain Cleaning nozzle, pressure washer nozzle, Sonda Spurga nozzle

XZT-S16 4000PSI/275BAR Sewer Drain Cleaning nozzle, pressure washer nozzle, Sonda Spurga nozzle

Giá thông thường $46.99 AUD
Giá thông thường $56.99 AUD Giá ưu đãi $46.99 AUD
Giảm giá Đã bán hết

 

Enhance your pressure washer cleaning experience with our high-quality pressure washer accessories. Our collection offers a premium selection of accessories designed to optimize efficiency and deliver exceptional cleaning results. Whether you need nozzles, hoses, brushes, or extensions, we have everything you need to tackle any cleaning task with ease.

Experience superior cleaning efficiency with our accessories. They are engineered to increase water pressure, improve coverage, and enhance overall cleaning performance. Our high-quality attachments ensure that stubborn dirt is effortlessly removed, even in hard-to-reach areas. With durable construction and robust materials, our accessories offer long-lasting durability, so you can confidently handle even the toughest cleaning projects.

Our accessories are designed for easy compatibility and seamless integration with a wide range of pressure washers. Installation is quick and easy, with secure connections that ensure a hassle-free experience. Enjoy the convenience of adjustable nozzles, providing precise control over the cleaning process. Reach distant areas effortlessly with our extension wands, allowing you to cover more ground and achieve professional-grade cleaning results.

Discover the versatility of our pressure washer accessories. From applying detergent to revitalizing outdoor spaces, our accessories offer endless possibilities to maximize the effectiveness of your cleaning routine. With our premium selection, you can effortlessly tackle any cleaning task and achieve exceptional results in the comfort of your own home.

Shop now and explore our collection of pressure washer accessories. Tackle any cleaning task with ease, experience superior cleaning performance, and achieve professional-grade results. Upgrade your pressure washer cleaning power and maximize efficiency with our high-quality accessories. Take your cleaning routine to new heights and transform your outdoor spaces with ease.

CTA: Discover the Perfect Pressure Washer Accessories and Elevate Your Cleaning Power!

4000PSI/275BAR Inlet BSP1/4 Sewer  Drain Cleaning nozzle, pressure washer nozzle, Sonda Spurga nozzle

 

Description:

   Sewer Cleaning Nozzle: 

    Material: Stainless steel;   

 

 

 

 

 

 

 

Xem toàn bộ chi tiết
 • Đang chuyển hàng

  1. Vận chuyển trên toàn thế giới. (Ngoại trừ một số quốc gia và APO/fpo)

  2. Tất cả các đơn đặt hàng sẽ được vận chuyển trong vòng 7 ngày làm việc sau khi chúng tôi nhận được thanh toán của bạn thành công.

  3. Chúng tôi cung cấp bưu điện hàng không thông thường và đã thiết lập phương thức vận chuyển.

  4. Vui lòng cho phép giao hàng 40-60

  5. Vì giao dịch xuyên quốc gia, cũng như đường hàng không là phương thức vận chuyển rẻ nhất nên sẽ mất nhiều thời gian để giao hàng. Nếu bạn không muốn chờ lâu như vậy, vui lòng chọn chuyển phát nhanh và thanh toán phí.

  6. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thuế hải quan của bạn.

 • Trao đổi không rắc rối

  1. Nếu nhận được hàng trong tình trạng xấu, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có thể hoàn tiền hoặc gửi lại sản phẩm mới cho bạn.

  2. Nếu bạn không hài lòng với sản phẩm vì sở thích cá nhân, bạn có thể trả lại cho chúng tôi trong vòng 7 ngày. Bạn cần phải trả cước vận chuyển.

  3. Tất cả các mặt hàng trả lại phải có trong bao bì gốc và bạn phải cung cấp cho chúng tôi với Số theo dõi vận chuyển, lý do cụ thể cho việc trả lại và số đơn đặt hàng của bạn.